Flytta ut

När du ska flytta måste du skicka in en skriftlig uppsägning till Wirén Fastigheter. Om du också hyr parkeringsplats eller förråd upphör de kontrakten automatiskt. Uppsägningstiden är resterande del av innevarande månad plus tre kalendermånader. Under denna period måste du betala din hyra precis som vanligt.

Utflyttningsdagen

Du ska ha flyttat ut klockan 12.00 på utflyttningsdagen. Det innebär att både lägenheten och förrådet ska vara tömda och städade och nycklarna ska vara lämnade till bovärden. Vanligtvis är utflyttningsdagen den första i månaden, men är den dagen en lördag, söndag eller helgdag är flyttdagen den första vardagen efter helgen.

Nycklar

Du måste lämna tillbaka alla nycklar när du flyttar, även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till motorvärmare, förråd, tvättstuga och port. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala vad det kostar oss att byta lås. Nycklarna lämnas senast kl 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut.

El-, telefon- och Internetabonnemang

Kontakta din Internetleverantör, ditt telefonbolag och din el-leverantör för att säga upp eller flytta dina abonnemang. Observera att du är skyldig att inneha ett elabonnemang under hela uppsägningstiden.

Adressändring

För att din post ska hitta till ditt nya hem är det viktigt att du gör en adressändring. Det gör du enklast på Adressändrings webbplats eller genom att ringa Adressändring på tfn 020-97 98 99.

Besiktning

När du har sagt upp din lägenhet ska den besiktas. Du får alltid en kopia av besiktningsprotokollet även om du inte kan närvara vid besiktningen. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (t.ex. dörrar och hatthyllor) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

Visning av lägenheten

När du har sagt upp din lägenhet bör du vara beredd på att visa den för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar de kontakt med dig för att komma överens om en lämplig tid.

Ändra din hemförsäkring

Glöm inte att kontakta ditt försäkringsbolag och tala om att du har flyttat.

Kontakta oss